Stránka se přestěhovala na:     The page has moved on to:    Сайт перемещен на:

http://slavomirhorak.euweb.cz/turkmenistan.htm

Děkuji za pochopení!    Thanks for understanding!    Спасибо за понимание!